Restore Android

How To Recover Deleted Photos On Android Device|| delete bhayako photo kasari recover garne??

आजको यस भिडियोमा आफ्नो फोन बाट डिलिट भएको फोटोहरु कसरी फिर्ता लेराउन सकिन्छ भन्ने कुरा सिक्नेछौ ।आशा छ यो भिडियो हजुरहरुलाइ मन पर्ने छ ।यदि यो भिडियो…